FAQ – Program Poleceń pracowników

1. W jaki sposób mogę polecić kandydata?
Odpowiedź
Polecenie kandydata jest możliwe tylko poprzez stronę www.kariera.rossmann.pl/polecenia-pracownikow. Przy ogłoszeniu objętym programem pojawi się opcja – poleć kandydata. Wypełnij formularz wpisując swoje imię, nazwisko oraz nr personalny a także e-mail osoby, którą chcesz zarekomendować.

2. Co w sytuacji, kiedy polecony przeze mnie pracownik przepracuje 2 miesiące? Czy premia będzie mi przysługiwała?
Odpowiedź
W tym przypadku nie – aby otrzymać premię, na dzień wypłaty premii osoba zarekomendowana musi pozostać w zatrudnieniu.

3. Czy mogę polecić kandydata, który już pracuje w Rossmannie? odpowiedź Nie, program obejmuje rekomendację tylko kandydatów zewnętrznych. Pytanie Kogo mogę polecić do Rossmanna?
Odpowiedź
Możesz polecić dowolną osobę, która Twoim zdaniem odpowiada sprawdzi się w pracy na danym stanowisku. Ważne, aby polecany kandydat spełniał w jakimś stopniu wymagania niezbędne do pełnienia pracy na danym stanowisku.

4. Gdzie znajdę informacje odnośnie Programu Poleceń Pracowników?
Odpowiedź
Głównym źródłem informacji dla Ciebie jest zakładka kariery. Podsumowanie informacji znajdziesz również w zakładce strefa pracownika.

5. Kandydat został zatrudniony 16.01.2023r. w jakim terminie nastąpi wypłata premii?
Odpowiedź
I transza po przepracowaniu przez nowego pracownika pełnych dwóch miesięcy, tj. do 31.03.2023r. II transza po przepracowaniu przez nowego pracownika pełnych sześciu miesięcy, tj. do 31.07.2023r.

6. W jakiej wysokości zostanie mi wypłacona premia?
Odpowiedź
Wysokość premii określona jest przy każdym ogłoszeniu rekrutacyjnym. Premia wypłacana jest w dwóch transzach: I transza w wysokości 30%, II transza w wysokości 70% premii.

7. Czy można polecić kandydata, który bierze już udział w rekrutacji na inne stanowisko pracy?
Odpowiedź
Nie. Taki Kandydat nie może brać udziału w Programie Poleceń Pracowników.

8. Czy jeżeli zatrudniony kandydat został polecony przez dwóch pracowników to zarówno jeden jak i drugi pracownik otrzyma premię?
Odpowiedź
Nie. Decyduje o tym kolejność zgłoszenia. Premię otrzyma wyłącznie ten pracownik, który jako pierwszy złożył formularz rekomendacji.

9. Czy trzeba spełniać jakieś dodatkowe warunki aby otrzymać premię?
Odpowiedź
Tak. Na dzień wypłaty premii zarówno pracownik, który zarekomendował jak i pracownik, który został zarekomendowany do pracy muszą pozostawać w zatrudnieniu. W przypadku rozwiązania umowy lub znajdowania się w okresie wypowiedzenia, uznaniowa premia motywacyjna nie przysługuje.

10. Co jeśli polecona przeze mnie osoba zaaplikuje przez inną stronę niż kariera.rossmann.pl/program-polecen-pracownikow?
Odpowiedź
W tej sytuacji premia nie zostanie wypłacona. Warunkiem przyznania premii jest wypełnienie formularza poprzez stronę kariera.rossmann.pl/polecenia-pracownikow, tylko tam polecona przez Ciebie osoba będzie poproszona o podanie Twojego numeru personalnego, a my tym samym zakwalifikujemy aplikację jako polecenie.

Aby zapoznać się z Regulamin - kliknij