Rossmann partnerem „Bliżej Siebie” – w trosce o zdrowie pracowników

Rossmann partnerem „Bliżej Siebie” – w trosce o zdrowie pracowników

Rossmann dołączył do ogólnopolskiej kampanii społecznej „Bliżej Siebie”, której organizatorem jest Grupa ArteMis. Nasz firma została jednym z głównych partnerów akcji. Kampania skupia się na temacie zdrowia psychicznego w środowisku pracy. Jej motywem przewodnim jest komunikacja i empatia w tym zakresie.

– W Rossmannie tworzymy różnorodną społeczność ponad 17 tys. osób. Nasze potrzeby bywają odmienne. Słuchając pracowników podejmowaliśmy przez lata działania, które dawały im poczucie bezpieczeństwa, stabilności oraz satysfakcji z tworzenia firmy. Dlatego utożsamiamy się z samą kampanią, jej wartościami i podejmowanymi inicjatywami. Liczymy, że udział w niej da nam możliwość wymiany doświadczeń, dobrych praktyk, a dla innych uczestników staniemy się też inspiracją – mówi Ilona Perużyńska-Zych, Dyrektor Działu Personalnego w Rossmannie.

„Bliżej Siebie” zwraca uwagę na sposoby komunikacji, empatię, świadomość w obszarze relacji, emocji i umiejętność adresowania trudnych tematów z pracownikami. Kampania pokazuje, że przynoszą one realne korzyści i budują pozytywne postawy w kulturze organizacyjnej firmy. To jest pierwszy krok, od którego powinny się rozpocząć wszelkie strategie budowy dobrostanu w organizacji. Empatia i otwarty dialog to podstawa kształtowania kultury zaufania w miejscu pracy.

– Przez 30 lat historii Rossmanna w Polsce człowiek i jego potrzeby życia zawodowego oraz prywatnego był zawsze w centrum uwagi. Nasza meta wartość „Po pierwsze ludzie”, nie jest tylko chwytliwym sloganem. Zaczynaliśmy od organizacji bezpiecznego miejsca pracy. Dziś, z pełną odpowiedzialnością, możemy powiedzieć, że od wielu lat dbamy o dobrostan pracownika. Średni staż pracy u nas w firmie wynosi 7 lat – dodaje Ilona Perużyńska-Zych. W Rossmannie cyklicznie organizujemy inicjatywy promujące zdrowy styl życia. Od pięciu lat, w kilku miejscach w Polsce, budujemy miasteczka zdrowia. Realizujemy tam badania profilaktyczne, a wydarzenia towarzyszące wspierają profilaktykę prozdrowotną. We wrześniu 2021 r. uruchomiliśmy dla pracowników program wsparcia psychologicznego, prawnego i finansowego. Mimo, że na co dzień tworzymy dużą i rozproszoną społeczność, potrafimy też się wspierać, bez względu na miejsce zatrudnienia, staż pracy, czy zajmowane stanowisko.

Kampania oswaja temat zaburzeń psychicznych, edukuje w zakresie zdrowia psychicznego i znaczenia komunikacji na ten temat w środowisku pracy oraz motywuje do podjęcia otwartego dialogu o samopoczuciu pracowników. Twórcy zwracają uwagę na kwestię języka. Wypowiadane słowa mogą być wspaniałym wsparciem, ale mogą także ranić, stygmatyzować i utrudniać budowanie przyjaznego środowiska pracy. „Bliżej Siebie” realizowana jest do 15 lipca. Na stronie: www.blizejsiebie.info jest dostępna baza wiedzy, w której na bieżąco pojawiają się nowe artykuły i filmy edukacyjne.

#Rossmann
#BliżejSiebie

Wróć do listy