Rossmann partnerem „Working With Cancer”

Rossmann partnerem „Working With Cancer”

Rossmann partnerem „Working With Cancer”  

Rossmann dołączył do międzybranżowej koalicji firm, utworzonej przez Fundację Publicis, która eliminuje stygmatyzowanie pracowników chorych na raka. Podmioty zrzeszone w „Working With Cancer” zobowiązują się do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa swoim pracownikom w miejscu pracy. Budują również świadomość tego problemu społecznego i zachęcają do zmian zachowań w organizacjach.  

– Każdemu pracownikowi Rossmanna, u którego zdiagnozowano chorobę nowotworową, zapewnimy miejsce pracy, wynagrodzenie na dotychczasowym poziomie oraz świadczenia przez okres co najmniej jednego roku, aby mógł skupić się na leczeniu jako priorytecie – mówi Ilona Perużyńska-Zych, Dyrektor Działu Personalnego w Rossmannie.

Nasza firma kontynuuje budowanie otwartej, wspierającej i sprzyjającej powrotowi do zdrowia kultury pracy. Nadrzędnym celem „Working With Cancer” jest działanie, które zmniejsza strach osób dotkniętych rakiem i likwiduje stygmatyzację chorych współpracowników. Ponadto buduje świadomość tego społecznego problemu i zachęca firmy do propagowania odpowiednich postaw.

Pomysłodawcy koalicji nie narzucają konkretnych działań lub rozwiązań, które mają podpisać organizacje. To firmy decydują o stopniowym wprowadzaniu poszczególnych postulatów: oceny, czy obecna polityka firmy zakłada wsparcie w przypadku diagnozy raka, nagłośnienie problemu wśród pracowników i ostatecznie wprowadzenie postanowień w codzienne życie firmy.

Publicis Groupe, którą tworzą medycy, naukowcy i pracownicy zaangażowani w opiekę chorych na całym świecie, zapewnia spersonalizowane wsparcie dla pracowników firmy. Takie osoby mogą liczyć na opiekę ze strony wolontariuszy. Fundacja zapewnia także pomoc dla rodzin i najbliższy osób dotkniętych chorobą.

Program „Working With Cancer” wspierany jest przez wiodące organizacje charytatywne, które zajmują się nowotworami, m.in. Memorial Sloan Cancer Center (MSK), MacMillan Cancer Support oraz Instytut Gustave Roussy.

#Rossmann
#WorkingWithCancer

Wróć do listy