LAS ROSSMANNA - dodatkowe hektary drzew w Łodzi i województwie

LAS ROSSMANNA - dodatkowe hektary drzew w Łodzi i województwie

LAS ROSSMANNA - dodatkowe hektary drzew w Łodzi i województwie

Rossmann posadzi na terenie województwa łódzkiego łącznie ponad 50 tys. drzew, z czego 35 tys. w samej Łodzi, w ramach współpracy z Miastem. Pierwsze sadzonki wkopano w ziemię 6 kwietnia. W uroczystości wzięli udział Prezydent Adam Pustelnik, przedstawiciele zarządu firmy i jej pracownicy.

Las Rossmanna to projekt towarzyszący obchodom 30-lecia działalności naszej firmy w Polsce, wpisujący się w działania związane z troską o środowisko m.in. inicjatywę Czujesz Klimat? - 30 lat to piękny jubileusz. Chcieliśmy go uczcić robiąc coś zarówno dla miasta, z którym jesteśmy związani od samego początku naszej historii w Polsce, jak również dla środowiska, w którym żyjemy my i w którym będą żyły kolejne pokolenia. Las Rossmanna pozwolił na realizację tych dwóch celów przy jednej inicjatywie – mówi Renata Lach, członek zarządu Rossmanna.

Sam pomysł na sadzenie lasów ma swoje podłoże w postępującym procesie tzw. deforestacji. - To zjawisko powszechne na całym świecie, którego jako firma odpowiedzialna społecznie, jesteśmy boleśnie świadomi. Wycinanie lasów powoduje wzrost efektu cieplarnianego, spadek bioróżnorodności, zmniejszoną ilość tlenu w atmosferze, niszczenie naturalnych siedlisk zwierząt, itp. Chcemy, by Las Rossmanna o tym problemie przypominał, przeciwdziałał mu, a jednocześnie był pomnikiem przyrody na długie lata. – dodaje Renata Lach.

Do współpracy przy powiększaniu obszarów lasów komunalnych zaprosiliśmy Urząd Miasta Łodzi, który w ramach „Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+” chce do 2030 roku chce zalesić 160 ha gruntów rolnych.

- Kontynuujemy prace związane z programem zalesiania Miasta. W latach 2021-2022 zalesiliśmy około 6 ha nowych terenów, sadząc ponad 45 tysięcy drzew. Tegoroczne prace zaczynamy od współpracy z Rossmannem zalesiając około 4,4ha gruntów w rejonie ulic Opolskiej i Hanuszkiewicza, będących do tej pory nieużytkami. W trakcie roku planujemy zalesić kolejne tereny, zwłaszcza te dotychczas niezagospodarowane. Zależy nam przede wszystkim na sukcesywnym powiększaniu terenów zielonych i lesistości Łodzi. Więcej lasów to więcej pochłanianego dwutlenku węgla, a także nowe miejsca do wypoczynku dla mieszkańców czy ostoje dla zwierząt. – mówi Adam Pustelnik, Wiceprezydent Miasta Łodzi.

- Oprócz posadzenia nowego lasu, zaangażowaliśmy się również w ratowanie tego co na terenie województwa łódzkiego zniszczyły nawałnice i pożary. Na ten cel przeznaczamy 18 tys. sadzonek, które zalesią okolice miejscowości Grodzisko i Żytno na terenie powiatu radomszczańskiego. – mówi Joanna Wojtasik, kierownik sekcji ds. zrównoważonego rozwoju w Rossmannie.

#Rossmann
#CzujeszKlimat
#LasRossmanna

Wróć do listy