ROSSMANN SDP dołączył do Klastra LODZistics Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej

ROSSMANN SDP dołączył do Klastra LODZistics Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej

ROSSMANN SDP dołączył do Klastra LODZistics Logistyczna Sieć Biznesowa Polski Centralnej  

Klaster zrzesza firmy z branży logistycznej, samorządy, jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, a także inne podmioty działające w sektorze logistyki.

Główne cele Klastra to podniesienie konkurencyjności firm poprzez stymulowanie innowacyjności branży logistycznej, w tym transferu technologii, rozwój dobrych praktyk, wspólne projekty, zastosowanie nowoczesnych rozwiązań transportowych m.in. takich jak przewozy intermodalne, system RFS w transporcie lotniczym, czy eco-driving.  

Więcej o LODZistic na: www.lodzistics.pl  

#Rossmann
#Logistyka
#LODZistic

 

Wróć do listy