Chcesz zostać Ambasadorem Rossmann

Ambasador Rossmann to prestiżowy program skierowany do ambitnych i przebojowych Studentów Uczelni, którzy chcą połączyć studiowanie ze zdobywaniem pierwszych zawodowych doświadczeń z zakresu Employer Brandingu. Ambasador Rossmann to funkcja dla osób, które już teraz chcą budować sieć kontaktów zawodowych, które mogą okazać się bezcenne podczas przyszłego poszukiwania pracy.

Czym zajmuje się Ambasador Rossmann?

Aktywnie promuje Rossmann na Uczelni oraz w całym środowisku akademickim;
Uczestniczy w targach pracy;
Promuje Rossmann w social mediach;
Rozpowszechnia informacje na temat wydarzeń organizowanych przez Pracodawcę;
Współorganizuje wydarzenia na Uczelni;
Realizuje autorskie projekty promujące Rossmann w środowisku akademickim;
Wspiera procesy rekrutacyjne na oferowane przez Pracodawcę staże i praktyki;
Dystrybuuje materiały promocyjne oraz wizerunkowe Rossmann w środowisku akademickim.

Co możesz zyskać będąc Ambasadorem Rossmann?

Unikalne doświadczenie z zakresu Employer Branding zdobyte „pod okiem” profesjonalistów;
Poznajesz branżę drogeryjną „od kuchni”;
Uczestniczysz w Pozytywnie Zakręconych wydarzeniach;
Poznajesz pracowników Rossmann z całej Polski;
Masz możliwość nawiązania dalszej współpracy z Rossmann;
Rozbudowujesz profesjonalną sieć kontaktów zawodowych;
Realizujesz ciekawe projekty – również autorskie;
Uczestniczysz w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach;
Rozwijasz kluczowe na rynku pracy kompetencje – umiejętności komunikacyjne i pracy w zespole czy też planowanie oraz organizowanie pracy;
Przeżyjesz niesamowitą przygodę :)

Kto może zostać Ambasadorem Rossmann?

Student Uczelni Wyższej w Łodzi;
Osoba doskonale znająca swoją Uczelnię. Jeżeli W social mediach czujesz się „jak ryba w wodzie”;
Lubisz nawiązywać nowe kontakty;
Jesteś osobą otwartą, energiczną, kreatywną i lubisz zaskakiwać niestandardowymi rozwiązaniami, a także aktywnie uczestniczysz w organizacjach studenckich... ...to czekamy właśnie na Ciebie, a reszty nauczysz się od nas!
CV oraz krótką informację, z jakiego powodu powinniśmy wybrać właśnie CIEBIE prosimy przesłać na adres mail:
 
Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ROSSMANN SDP Sp. z o.o.. z siedzibą w Łodzi (91-222), przy ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS nr 48967, NIP: 7270019183, REGON: 470755007, o kapitale zakładowym w wysokości 26 442 891,61 zł, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Możesz się z nami skontaktować mailowo pisząc na adres Jagoda_Wodzinska-Jablonska@rossmann.com.pl. Informujemy, że dobrowolnie podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z realizacją programu AMBASADOR ROSSMANNA i przeprowadzenia rekrutacji do w/w projektu u Administratora. W przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także dla celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Rossmann SDP Sp. z o.o. i nie będą przekazywane do podmiotów trzecich. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie, dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej – RODO) – polegający na poszukiwaniu pracowników oraz prowadzeniu postępowań rekrutacyjnych zmierzających do zatrudnienia pracownika, którego kwalifikacje najbardziej odpowiadają zapotrzebowaniu Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy i dotyczącej udziału w projekcie Ambasador Rossmanna jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych dla celów przyszłych rekrutacji, w tym zakresie dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, aż do zakończenia tych rekrutacji, jednak nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.