Eksperci Rossmanna dzielą się wiedzą!

Pomagamy jak umiemy Kobietom.

28 stycznia 2021

#EksperciRossmanna

3 lutego 2021

Eksperci Rossmanna dzielą się wiedzą!

Fundusze_res
Eksperci Rossmanna dzielą się wiedzą!


W ramach współpracy z Politechniką Łódzką nasi eksperci m.in. prowadzą warsztaty i szkolenia dla studentów. Dzisiaj warsztat pt. „Jak nowocześnie informatyzować przedsiębiorstwo. Digitalizacja firmy z wykorzystaniem Excela” dla studentów dualnych kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji poprowadzi Piotr Wolankiewicz - Pełnomocnik Prezesa Zarządu ds. Operacyjnych w Rossmann Polska.
Czym są studia dualne? To innowacyjna metoda równoległego kształcenia praktycznego, zakładająca realizację zajęć dydaktycznych w uczelni w trybie niestacjonarnym i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy. Więcej: https://lnkd.in/e7XNcFZ