30×30 – Rossmann w gronie nagrodzonych firm za działalność społeczną

Nasza firma Liderem Biznesu – Orły Wprost

15 października 2019

Ho, ho, ho…

6 grudnia 2019

30×30 – Rossmann w gronie nagrodzonych firm za działalność społeczną


THINKTANK i Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosili listę projektów społecznych biznesu, które miały największą wartość dla społeczeństwa w mijających 30-leciu.
Jednym z laureatów został Rossmann. Doceniono nas za projekt pomocy powodzianom w 2010 r.
W rankingu zostało wybranych, w odrębnych kategoriach, po 30 najlepszych projektów ogólnopolskich oraz lokalnych. Wyboru dokonało grono ekspertów zajmujących się w praktyce zawodowej społeczną odpowiedzialnością biznesu.